fbpx

Barn och hushållskemikalier.

Hemstädning Sundbyberg

Idag vill vi gärna prata om barn och hushållskemikalier. Ska man vara orolig och för vad egentligen?

Hushållskemikalier kan vara mycket giftiga, särskilt för små barn som kan frestas av färgglada flaskor. Vet du vilka produkter som är farliga för barn?

Städning är viktigt för att skydda vår hälsa i våra hem, skolor och arbetsplatser. Hushålls- och rengöringsprodukter – inklusive tvålar, poleringsmedel och skönhetsprodukter – innehåller emellertid ofta skadliga kemikalier. Även produkter som marknadsförs som “gröna” eller “naturliga” kan innehålla ingredienser som kan orsaka hälsoproblem. Vissa rengöringsmedel kan till och med vara brandfarliga eller frätande. Lyckligtvis kan du begränsa din exponering för dessa risker. Läs alla etiketter och följ instruktionerna när du använder rengöringsprodukter. Det kan rädda ditt liv.

För att underlätta städningen för oss producerar mänskligheten stora volymer tvättmedel, rengöringsmedel, fläckborttagare, färgämnen, tvättmedel osv. Rätt användning av hushållskemikalier orsakar vanligtvis inte akut eller oförutsedd förgiftning. Däremot felaktig användning av ett visst medel och bristande överensstämmelse eller följande med tillverkarens instruktioner kan. Oftast mest utsatta för eventuellt förgiftning är barn i 2-3 ålder, som lockas av lukten och den ljusa förpackningen av nyfikenhet, de sväljer pulvret, andas in i ångorna osv.

Förgiftning av hushållskemikalier rankas som tredje största efter läkemedels-och nikotinförgiftning. De skadliga effekterna av dessa läkemedel kanske inte visas omedelbart. Kemikalier som ingår i olika städmedel eller hushållskemikalier, även om de används korrekt, kan utgöra en risk för människors hälsa, till exempel orsaka kronisk förgiftning. Dessutom kan många ämnen orsaka allergier. Indirekt förgiftning med hushållskemikalier är också möjlig om de kommer in i människokroppen med mat eller förorenat vatten.

Om en vuxen kan säga vad är det som händer, har inte ett litet barn alltid förklaringen. Vuxna i barnets närhet bör känna till symptomen för i tid kunna hjälpa till med hushållsförgiftning.

– Dålig hälsa, svaghet, aptitlöshet.

– Illamående, kräkningar, diarré, spontan urinering, buksmärta.

– Huvudvärk, medvetslöshet.

– Skum i munnen, kramper.

– Huden och läpparna blir blåa, blir för torra eller omvänt ökar svettningen.

KÄRA VUXNA!

Förvara alltid hushållskemikalier, smink eller andra kosmetiska produkter, syror och alkalier på platser som är helt otillgängliga för barn, under lås eller nyckel (men inte nära värmesystem).

Om olyckan är framme och ett barn har blivit förgiftad med hushållskemikalier, ring omedelbart 112, lägg barnet nära en frisk lufts källa eller öppna alla fönster och vädra!

Givetvis önskar vi att detta aldrig händer någon av er! Professionellt hjälp med städningen kan vara behjälplig då personal är alltid utbildad inom dessa frågor och kan rekommendera det bästa för just er!

Du vill kanske läsa också